ServiceAnmälan

Med akuta fel avses fel som kan orsaka skador på person eller fastighet/egendom.
Anmälan av akuta fel görs på 035-10 48 50. 

Ej akuta fel anmäls i nedanstående formulär.
Vi registrerar din anmälan nästkommande arbetsdag


  • Hoppa över om du hyr lägenhet
  • (max 50 MB)

Viktig information gällande serviceanmälan
Normalt tar det ca 1-3 arbetsdagar innan felet åtgärdas beroende om underleverantörer/hantverkare behöver anlitas.
Vid helgdagar/semestrar kan det gå ytterligare några dagar. 
Vi ber om er förståelse.