VANliga frågor

Lokalanpassningar

Tillsammans med er som hyresgäst kan vi erbjuda flexibla lokaler som kan anpassas i takt med att ert behov ändras. Exempel på detta är ny planlösning, ändra om beroende på vad som sker i er verksamhet.
Att anpassa lokaler kan skapa nya förutsättningar för en fortsatt framgångsrik verksamhet.

 Exempel på lösningar vi kan hjälpa till med

  • Flytta väggar för att skapa mer arbetsplats
  • Skapa förrådsutrymme på en outnyttjad yta
  • Installera en kylanläggning för en bättre arbetsmiljö
  • Standarduppdatering av lokaler, golv, väggar osv
  • Omlokalisering för att möjliggöra en expansion av er verksamhet

Lokalanpassning på egen hand
För att utföra egna arbeten i lokal krävs tillstånd från oss som hyresvärd. Kontakta alltid oss om ni har en idé så kan vi diskutera och kanske till och med utveckla den till en bättre och mer ekonomisk ändring.

Om du utför ändringar utan vårt godkännande har du ett återställningsansvar vid avflytt!

Fasadskyltar

Uppsättning av skylt på fasaden görs alltid i samråd med oss samt med hänsyn till fastighetens utseende.
Här hittar du skyltmall för Ryttaren Företagshus.